Muzeum Zoologiczne


Muzeum Zoologiczne jest uczelnianą placówką funkcjonującą na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Zgromadzone zbiory ekspozycyjne prezentują faunę z całego świata. Służą głównie studentom, są jednak udostępnione dla zainteresowanych spoza Uczelni. Prezentowane okazy mają wysokie walory estetyczne.

Rys historyczny

Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstało w styczniu 1946 roku. Kierownikiem, pierwszym kustoszem utworzonej placówki został dr Zdzisław Raabe. W latach 1946-48 muzeum było wyodrębnioną jednostką UMCS. W 1948 roku zostało ono przyłączone do kierowanej przez prof. dr. Augusta Dehnela Katedry Anatomii Porównawczej Kręgowców i funkcjonowało jako jeden z jej zakładów - Zakład Muzeum Zoologiczne. Stała wystawa zoologiczna, otwarta w 1950 r. została udostępniona dla zwiedzających w lokalu znajdującym się przy ulicy Narutowicza 4 w Lublinie, później w lokalu przy ul. Królewskiej 6/2. W roku 1963 eksponaty zostały przeniesione do pomieszczenia w nowo wybudowanym gmachu Collegium Biologicum przy ul. Akademickiej 19 w Lublinie. Urządzono nową ekspozycję muzealną, która przez następne lata była rozbudowywana i modernizowana. W 1970 roku po zmianie struktury administracyjnej w Uniwersytecie i likwidacji katedr, ostatecznie zniknęła nazwa „Muzeum Zoologiczne”. Do sierpnia 2008 roku działalność muzealna była kontynuowana w Zakładzie Anatomii Porównawczej i Antropologii Instytutu Biologii UMCS. W dniu 1 września 2008 roku, na podstawie zarządzenia Rektora UMCS, na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi została utworzona „Muzeum Zoologiczne”. Od 1 października 2018 r., Muzeum po połączeniu z Pracownią Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej funkcjonuje jako Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym.


Prowadzona działalność

  • Działalność wystawiennicza. Ekspozycja muzealna udostępniana jest nieodpłatnie. W ciągu roku zwiedza ją kilka tysięcy osób. 
  • Działalność edukacyjna. Zbiory uporządkowane są w układzie systematycznym. Przejrzyście obrazują różnorodność cech morfologicznych zwierząt. Wykorzystywane są do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów lubelskich uczelni oraz grup uczniów ze szkół podstawowych i liceów.
  • Gromadzenie kolekcji naukowych. Zbiory naukowe są wykorzystywane przez pracowników lubelskich uczelni oraz naukowców z innych ośrodków badawczych w Polsce. Muzeum współpracuje z Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu, Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, Ośrodkiem Dydaktyczno-Muzealnym Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu, Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.

 

Kontakt

muzeum.zoologiczne@umcs.pl

telefon: 81 537 59 87, 81 537 59 63

Pracownik

dr Jacek Chobotow

Muzeum Zoologiczne UMCS w mediach:

Nagranie przygotowane przez Centrum Prasowe UMCS.

Muzeum, w ramach zachowania/rozbudowy kolekcji naukowej uczestniczy w Projekcie IMBIO - Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych. Program Operacyjny Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).