Oferty pracy na UMCS

adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS
19.07.2021
starszy referent
Stanowisko administracyjne
Centrum Prasowe UMCS / Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich”
16.07.2021
referent
Stanowisko administracyjne
Wydzial Chemii UMCS
16.07.2021
wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS
13.07.2021
wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Katedra Wirusologii i Immunologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS
13.07.2021
wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Katedra Genetyki i Mikrobiologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS
13.07.2021
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Psychologii Emocji i Osobowości w Instytucie Psychologii
08.07.2021
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Postępowania Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
07.07.2021
wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Katedrze Statystyki i Ekonometrii w Instytucie Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomicznym
05.07.2021
Specjalista ds. sieci
Stanowisko administracyjne
LubMAN UMCS
05.07.2021
3