Oferty pracy na UMCS

Zastępca Kwestora
Stanowisko administracyjne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
18.08.2022
referent
Stanowisko administracyjne
Sekcja Zarządzania Domami Studenckimi i Stołówką Akademicką Centrum Gospodarowania Nieruchomościami
17.08.2022
starszy referent
Stanowisko administracyjne
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
27.07.2022
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii w Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS
19.07.2022
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Instytut Archeologii na Wydziale Historii i Archeologii UMCS
19.07.2022
wykładowca (2)
Stanowisko dydaktyczne
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
18.07.2022
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Logiki i Kognitywistyki w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS
18.07.2022
wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
18.07.2022
asystent
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS
18.07.2022
specjalista
Stanowisko naukowo-techniczne
Centrum Europy Wschodniej UMCS
15.07.2022
4