Oferty pracy na UMCS

asystent
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Zakładzie Psychologii Emocji i Poznania w Instytucie Psychologii
14.12.2018
starszy wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Zakład Biochemii w Instytucie Biologii i Biochemii
14.12.2018
asystent
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
14.12.2018
asystent
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Zakładzie Anatomii Porównawczej i Antropologii
06.12.2018
adiunkt
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Zakładzie Anatomii i Cytologii Roślin w Instytucie Biologii i Biochemii
06.12.2018
starszy wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną
06.12.2018
starszy wykładowca
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Katedra Teorii Organizacji i Kierownictwa w Instytucie Administracji i Prawa Publicznego
06.12.2018
wykładowca
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną na Wydziale Humanistycznym
05.12.2018
starszy wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Zakład Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
05.12.2018
adiunkt
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Zakład Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
05.12.2018
2