Oferty pracy na UMCS

wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Katedra Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym
01.06.2023
asystent
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym
01.06.2023
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Pedagogiki Instrumentalnej i Teorii Muzyki w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym
01.06.2023
referent ds. obsługi studentów i doktorantów
Stanowisko administracyjne
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
31.05.2023
adiunkt
Stanowisko badawcze
Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki
30.05.2023
adiunkt
Stanowisko badawcze
Katedra Systemów Inteligentnych w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
30.05.2023
specjalista
Stanowisko administracyjne
Centrum Badań Naukowych UMCS
24.05.2023
Referent / Starszy Referent
Stanowisko administracyjne
Magazyn UMCS w Sekcji Zaopatrzenia Działu Zamówień Publicznych
24.05.2023
Samodzielny referent lub specjalista ds. serwisu sieci IT
Stanowisko administracyjne
LubMAN UMCS
22.05.2023
asystent
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedrze Sztuki Mediów Cyfrowych w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS
19.05.2023
3