Oferty pracy na UMCS

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Stanowisko administracyjne
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
13.08.2018
Referenta ds. analiz jakości kształcenia
Stanowisko administracyjne
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
09.08.2018
Specjalista / referent ds. wdrożenia i administracji serwisem internetowym
Stanowisko administracyjne
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
06.08.2018
Asystent
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Zakład Modelowania i Symulacji Komputerowych w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
03.08.2018
Wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Zakład Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
03.08.2018
Asystent
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Zakład Informatyki Stosowanej w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
03.08.2018
adiunkt
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Zakład Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
27.07.2018
adiunkt
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Zakład Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
27.07.2018
asystent
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Zakład Funkcji Analitycznych w Instytucie Matematyki
26.07.2018
asystent
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Zakład Zastosowań Matematyki w Instytucie Matematyki
26.07.2018
6