Oferty pracy na UMCS

asystent
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS
17.06.2024
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Komunikacji Politycznej w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS
17.06.2024
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS
17.06.2024
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Mediatyzacji w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS
17.06.2024
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Dziennikarstwa w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS
17.06.2024
asystent
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej w Instytucie Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomicznym UMCS
14.06.2024
lektor
Stanowisko dydaktyczne
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
10.06.2024
lektor
Stanowisko dydaktyczne
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
10.06.2024
lektor
Stanowisko dydaktyczne
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
10.06.2024
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedrze Międzynarodowych Stosunków Politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS
10.06.2024
4