Oferty pracy na UMCS

Samodzielny referent lub specjalista ds. serwisu sieci IT
Stanowisko administracyjne
LubMAN UMCS
29.03.2023
adiunkt
Stanowisko badawcze
Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
22.03.2023
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Stanowisko administracyjne
Dział Inwestycji i Remontów
20.03.2023
Specjalista ds. sieci
Stanowisko administracyjne
LubMAN UMCS
13.03.2023
1