Oferty pracy na UMCS

Specjalista ds. technologii wspierających i dostępności cyfrowej
Stanowisko administracyjne
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
27.01.2022
referent ds. Promocji i Komunikacji
Stanowisko administracyjne
Dział Komunikacji i Promocji Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”
26.01.2022
instruktor
Stanowisko dydaktyczne
Centrum Kultury Fizycznej UMCS
26.01.2022
adiunkt
Stanowisko badawcze
Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej w Instytucie Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS
25.01.2022
adiunkt
Stanowisko dydaktyczne
Katedra Neuroinformatyki i Inżynierii Biomedycznej w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki
24.01.2022
adiunkt
Stanowisko badawcze
ECOTECH-COMPLEX UMCS
21.01.2022
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Psychologii Emocji i Osobowości w Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS
13.01.2022
Specjalista ds. sieci
Stanowisko administracyjne
LubMAN UMCS
12.01.2022
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS
11.01.2022
1