Oferty pracy na UMCS

starszy referent
Stanowisko administracyjne
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
05.05.2021
wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Katedra Romanistyki w Instytucie Neofilologii na Wydziale Humanistycznym
27.04.2021
starszy referent
Stanowisko administracyjne
Instytut Historii
27.04.2021
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedrze Fizyki Teoretycznej w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
23.04.2021
adiunkt
Stanowisko badawcze
Katedrze Biologii Komórki w Instytucie Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS
23.04.2021
adiunkt
Stanowisko badawcze
Katedrze Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki
23.04.2021
Referent ds. obsługi studentów zagranicznych/Specjalista
Stanowisko administracyjne
Biurze ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
19.04.2021
Specjalista ds. sieci
Stanowisko administracyjne
LubMAN UMCS
19.04.2021
profesor uczelni
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa
16.04.2021
adiunkt
Stanowisko badawcze
Katedra Biologii Molekularnej w Instytucie Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS
30.11.2020
1