Oferty pracy na UMCS

wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Katedra Germanistyki Instytutu Neofilologii na Wydziale Filologicznym
01.07.2022
starszy referent - asystent dyrektora instytutu
Stanowisko administracyjne
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
30.06.2022
asystent
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Romanistyki w Instytucie Neofilologii na Wydziale Filologicznym
29.06.2022
asystent
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Hispanistyki w Instytucie Neofilologii na Wydziale Filologicznym
29.06.2022
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Hispanistyki w Instytucie Neofilologii na Wydziale Filologicznym
29.06.2022
asystent
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Postępowania Karnego w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
28.06.2022
wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Katedra Postępowania Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
28.06.2022
profesor uczelni
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Instytut Archeologii na Wydziale Historii i Archeologii UMCS
27.06.2022
wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości w Instytucie Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomicznym
23.06.2022
adiunkt
Stanowisko dydaktyczne
Katedra Metod Badawczych Zarządzania w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Ekonomicznym
21.06.2022
3