Jednym z czterech wydziałów powołanych w nowo utworzonym 23 października 1944 roku Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej był Wydział Przyrodniczy. Podczas pierwszego posiedzenia Rady Wydziału Przyrodniczego wybrano dziekana - profesora dr. Konstantego Strawińskiego. Pod koniec 1946 roku Wydział składał się już z 24 katedr tworzących sekcje: biologiczną, nauk o Ziemi, matematyczno-fizyczną, chemiczną, filozoficzno - psychologiczną, nauk pedagogicznych oraz antropologiczną.

3 grudnia 1946 roku Rada Wydziału Przyrodniczego wystąpiła do Senatu UMCS z wnioskiem o przemianowanie Wydziału na Matematyczno- Przyrodniczy.

1 stycznia 1952 roku Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi został profesor dr Franciszek Uhorczak. Wydział kształcił studentów na kierunkach: biologia i geografia. W 1962 roku oddano do użytku gmach przy ul. Akademickiej, w którym znalazły pomieszczenie wszystkie rozproszone dotąd katedry Wydziału BiNoZ.

W 1970 roku, w ramach reorganizacji UMCS, dotychczasowe katedry zostały przemianowane na zakłady skupione w trzech nowo utworzonych Instytutach. W roku 1995 oddano do użytku nowe skrzydło budynku, w którym mieści się Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii. W 2003 roku Instytut Nauk o Ziemi przeniósł się do nowo wybudowanego budynku przy Alei Kraśnickiej 2 cd. W 2011 roku Wydział BiNoZ podzielił się na dwa nowe Wydziały: Biologii i Biotechnologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Dziekanem Wydziału Biologii i Biotechnologii została wybrana prof. dr hab. Anna Tukiendorf.

Dziekani Wydziału Przyrodniczego:

 • prof. dr Konstanty Strawiński (1944-1945),
 • prof. dr Jan Mydlarski (1945-1947)

Dziekani Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego:

 • prof. dr Jan Mydlarski (1947-1948),
 • prof. dr Józef Motyka (1948 - 1950),
 • prof. dr Adam Bielecki (1950-1951)

Dziekani Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi:

 • prof. dr Franciszek Uhorczak (1952-1954),
 • prof. dr Włodzimierz Zinkiewicz (1954-1958),
 • doc. dr Kazimierz Matusiak (1958-1960),
 • prof. dr Włodzimierz Zinkiewicz (1960-1962),
 • prof. dr hab. Jan Ernst (1962-1966),
 • prof. dr hab. Tadeusz Baszyński (1966-1972),
 • prof. dr hab. Bohdan Rodkiewicz (1972-1975),
 • prof. dr hab. Zbigniew Kawecki (1975-1981),
 • prof. dr hab. Stanisław Uziak (1981-1984),
 • prof. dr hab. Eugeniusz Gąsior (1984-1987),
 • prof. dr hab. Bogusław Sałata (1987-1990),
 • prof. dr hab. Marian Harasimiuk (1990-1993),
 • prof. dr hab. Tadeusz Zawadzki (1993-1996),
 • prof. dr hab. Józef Wojtanowicz (1996-1999),
 • prof. dr hab. Nikodem Grankowski (1999-2005),
 • prof. dr hab. Ryszard Dębicki (2005-2008),
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf (2008-2011)

Dziekani Wydziału Biologii i Biotechnologii:

 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf (2011-2012),
 • prof. dr hab. Kazimierz Trębacz (2012-2019)
 • dr hab. Joanna Czarnecka prof. UMCS od 2019 roku