dr Katarzyna Kaławaj

dr Katarzyna Kaławaj - studentka studiów doktoranckich na kierunku biologia

 

Data wszczęcia: 26.09.2018 r.

Dyscyplina: Nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Aktywność przeciwnowotworowa alfa-ketoglutaranu w modelu komórkowym ludzkiego kostniakomięsaka

Promotor

dr hab. Barbara Zdzisińska prof. UMCS - Zakład Wirusologii i Immunologii

Promotor pomocniczy

dr Adrianna Sławińska-Brych

Recenzenci

 

prof. dr hab. Joanna Wietrzyk
dr hab. Grzegorz Raszewski

 

Data nadania stopnia doktora: 18.09.2019 r.

 

 

Załączniki