dr Magdalena Czemierska

dr Magdalena Czemierska - absolwentka studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 25.05.2016 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

Zdolności flokulacyjne egzopolimerów z Rhodococcus sp. oraz ich właściwości fizyko-chemiczne

Promotor

prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka - Katedra Biochemii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

 

Recenzenci:

 prof. dr hab. Magdalena Frąc z Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie

 prof. dr hab. Piotr Dobryszycki z Zakładu Biochemii Politechniki Wrocławskiej

Data nadania stopnia doktora: 16.09.2020 r.