Dziekanat

Kontakt

tel: 81 537 52 14 (lub 15, lub 16)

fax: 81 537 54 14

e-mail: biolbiot@umcs.lublin.pl


Godziny dyżurów

Poniedziałek - Czwartek

Godzina 10:00-14:00


Kierownik Dziekanatu

mgr Konrad Koperwas

pokój: 59 B, telefon: 81 537 52 16

e-mail: konrad.koperwas@umcs.pl


Pracownicy

mgr Aleksandra Brzozowska

pokój: 57 B, telefon: 81 537 52 14

e-mial: aleksandra.brzozowska@umcs.pl

  • dydaktyka kierunku biologia, studia I i II stopnia
  • pomoc materialna dla kierunków biologia i biotechnologia

 

Jolanta Golas

pokój: 57 B, telefon: 81 537 52 14

e-mail: jola.golas@umcs.pl

  • dydaktyka kierunku biotechnologia, studia I i II stopnia

 

inż. Elżbieta Ścibior

pokój: 57 B, telefon: 81 537 52 15

e-mail: ellas@umcs.pl

  • studia doktoranckie (III stopnia) dla kierunków biologia i biotechnologia
  • przewody doktorskie
  • praktyki studenckie, ćwiczenia terenowe

 

dr Robert Zubel

pokój: 32 B, telefon: 81 537 50 21

e-mail: robert.zubel@umcs.pl

  • przygotowywanie Wydziałowych wniosków o finansowanie badań naukowych i ich rozliczanie
  • przygotowywanie raportów do oceny parametrycznej Wydziału


Wydziałowy Koordynator ds. programów międzynarodowych

dr Michał Kalita

telefon: 81 537 59 82

e-mail: michal.kalita@umcs.pl

Zakład Genetyki i Mikrobiologii