dr Lidiia Vertyporokh

dr Lidiia Vertyporokh - absolwent kierunku fizyka w Sewastopolskim Narodowym Uniwersytecie Technicznym

Data wszczęcia: 21.06.2017 r.

Dyscyplina: Biologia

Tytuł rozprawy

Interakcje gospodarz-patogen w przebiegu zakażenia barciaka większego (Galleria mellonella) grzybami Beauveria bassiana i Candida albicans

Promotor

dr hab. Iwona Wojda - Zakład Immunobiologii UMCS w Lublinie

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Barbara Płytycz – Zakład Immunologii Ewolucyjnej; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Mieczysława Boguś - Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN w Warszawie

Data nadania stopnia doktora: 23.01.2019 r.