dr Artur Pachla

dr Artur Pachla

Data wszczęcia: 19.12.2018 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

"Wielokierunkowa charakterystyka fruktofilnych bakterii mlekowych wyizolowanych z przewodu pokarmowego Apis mellifera oraz ich potencjał biotechnologiczny w produkcji preparatu probiotycznego"

Promotor

prof. dr hab. Wanda Małek - Katedra Genetyki i Mikrobiologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Magdalena Gryzińska z Zakładu Genetyki Ogólnej i Molekularnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

dr hab. n. farm. Izabela Korona-Głowniak prof. UM z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Data nadania stopnia doktora: 14.12.2022 r.