dr hab. Ewa Pietrykowska-Tudruj

Dr Ewa Pietrykowska-Tudruj złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Ewa Pietrykowska-Tudruj wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

06.10.2014 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

09.11.2014 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

01.12.2014 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Szczepan Biliński – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
sekretarz komisji dr hab. Joanna Czarnecka – UMCS w Lublinie
recenzent dr hab. Paweł Jałoszyński – Uniwersytet Wrocławski
recenzent prof. Oleg Aleksandrowicz – Akademia Pomorska w Słupsku
recenzent prof. Bożena Łagowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
członek komisji prof. Jerzy Gutowski – Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
członek komisji prof. Wiesław Mułenko – UMCS w Lublinie

 

29.01.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

18.02.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Ewie Pietrykowskiej-Tudruj.