dr Weronika Goraj

dr Weronika Goraj - asystent w Katedrze Biochemii i Chemii Środowiska w Instytucie Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Data wszczęcia: 20.01.2016 r.

Dyscyplina: Biotechnologia


Tytuł rozprawy

Wytwarzanie ektoiny przez metanotrofy wyizolowane z otoczenia pokładów soli w Wieliczce

Promotor

prof. dr hab. Zofia Stępniewska  - Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL Jana Pawła II w Lublinie

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Brzezińska – Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego; Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
dr hab. inż. Sławomir Ciesielski prof. UWM – Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska; Wydział Nauk o Środowisku; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Data nadania stopnia doktora: 19.12.2018 r.