O Biologicznym Last Minute

„Biologiczne Last Minute, czyli błyskawiczna powtórka przed maturą” to przedsięwzięcie edukacyjne Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS skierowane do uczniów klas maturalnych liceów i techników zdających maturę z biologii na poziomie rozszerzonym.

Celem wydarzenia jest pomoc uczniom w przygotowaniach do tegorocznej matury.

Uczniowie wezmą udział w bezpłatnych 2-dniowych, weekendowych wykładach z biologii prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS specjalistów w wybranych dziedzinach objętych egzaminem maturalnym z biologii rozszerzonej (cytologia i metabolizm, fizjologia człowieka, fizjologia roślin, botanika, zoologia, genetyka).

Dla uczestników wykładów zostanie przeprowadzona darmowa próbna matura z biologii przygotowana i sprawdzona przez doświadczonych egzaminatorów OKE w Krakowie.

W przedsięwzięciu może wziąć udział maksymalnie 100 uczniów.

Organizatorem „Biologicznego Last Minute, czyli błyskawicznej powtórki przed maturą” jest Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.