O Biologicznym Last Minute

„Biologiczne Last Minute, czyli błyskawiczna powtórka przed maturą” to przedsięwzięcie edukacyjne Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS skierowane do uczniów klas maturalnych liceów i techników zdających maturę z biologii.

Celem wydarzenia jest pomoc uczniom w przygotowaniach do tegorocznej matury.

Uczniowie wezmą udział w 6 bezpłatnych, weekendowych wykładach z biologii prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS specjalistów w wybranych dziedzinach objętych wymaganiami egzaminacyjnymi (cytologia i metabolizm, fizjologia człowieka, fizjologia roślin, botanika, zoologia, genetyka) oraz w wykładzie pt.: ”Tajniki skutecznego przygotowania do matury z biologii” prowadzonym przez doświadczonego egzaminatora.

Dla uczestników wykładów zostanie przeprowadzona darmowa próbna matura z biologii, przygotowana i oceniana przez doświadczonych egzaminatorów maturalnych z biologii.

W wykładach i próbnej maturze może wziąć udział maksymalnie 100 uczniów.

Organizatorem „Biologicznego Last Minute, czyli błyskawicznej powtórki przed maturą” jest Pracownia Edukacji Biologicznej i Muzeum Zoologiczne, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.