O Biologicznym Last Minute

„Biologiczne Last Minute, czyli błyskawiczna powtórka przed maturą” to przedsięwzięcie edukacyjne Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS skierowane do uczniów klas maturalnych liceów i techników zdających maturę z biologii na poziomie rozszerzonym.

Celem wydarzenia jest pomoc uczniom w przygotowaniach do tegorocznej matury.

Uczniowie wezmą udział w 6 bezpłatnych, weekendowych wykładach on-line z biologii prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS specjalistów w wybranych dziedzinach objętych egzaminem maturalnym z biologii rozszerzonej (cytologia i metabolizm, fizjologia człowieka, fizjologia roślin, botanika, zoologia, genetyka).

Dla uczestników wykładów zostaną przeprowadzone darmowe warsztaty z rozwiązywania zadań maturalnych, przygotowane i poprowadzone przez doświadczonego egzaminatora OKE w Krakowie.

W wykładach i warsztatach może wziąć udział maksymalnie 100 uczniów.

Organizatorem „Biologicznego Last Minute, czyli błyskawicznej powtórki przed maturą” jest Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.