dr Magdalena Wójcik

dr Magdalena Wójcik - asystent w Katedrze Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie

Data wszczęcia: 20.03.2019 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

Taksonomia i filogeneza molekularna mikrosymbiontów Lembotropis nigricans (L.) Griseb. (szczodrzyk czerniejący)

Promotor

prof. dr hab. Wanda Małek - Katedra Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy

dr Michał Kalita - Katedra Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie

 

Recenzenci

prof. dr hab. Stefan Martyniuk z Zakładu Mikrobiologii Rolniczej IUNG w Puławach

prof. dr hab. Piotr Sobiczewski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Data nadania stopnia doktora: 04.03.2020 r.