Rok 2022 - Rokiem Botaniki

Uchwałą Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r., rok 2022 został ustanowiony Rokiem Botaniki. Wniosek do Senatu w tej sprawie złożyło Polskie Towarzystwo Botaniczne, które w 2022 roku obchodzi setny jubileusz swojego powstania. Ustanowienie przez Senat RP roku 2022 Rokiem Botaniki jest uhonorowaniem polskich botaników i ich osiągnięć, a także docenieniem cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny nauki. Z tej okazji, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Ogród Botaniczny UMCS organizują szereg wydarzeń i inicjatyw, które mają na celu popularyzację wiedzy przyrodniczej dotyczącej szeroko rozumianej botaniki. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z możliwości pogłębienia swojej wiedzy botanicznej lub poznania i pokochania świata roślin.

W poniższych załącznikach można zapoznać się z Uchwałą Senatu RP ustanawiającą rok 2022 Rokiem Botaniki oraz Listem Otwartym Pani prof. dr hab. Anny Mikuły, Prezesa Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w sprawie obchodów Roku Botaniki i jubileuszu 100-lecia PTB.

Uchwała Senatu RP

List Otwarty Prezesa PTB