dr Patrycja Horbowicz-Drożdżal

dr Patrycja Horbowicz-Drożdżal - studentka studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 26.09.2018 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Charakterystyka funkcjonalna C-terminalnych fragmentów ludzkich białek P w oddziaływaniu z białkami inaktywującymi rybosom.

Promotor

prof. dr hab. Marek Tchórzewski - Katedra Biologii Molekularnej UMCS

Promotor pomocniczy

dr Przemysław Grela - Katedra Biologii Molekularnej UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Grażyna Dobrowolska z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

prof. dr hab. Mikołaj Olejniczak z Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM w Poznaniu

Data nadania stopnia doktora: 21.09.2022 r.