dr Łukasz Dawidowicz

dr Łukasz Dawidowicz - student na Studich Doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 20.04.2016 r.

Dyscyplina: Biologia

Tytuł rozprawy

Modraszek orion Scolitanides orion (Pallas, 1771) - biologia i ekologia gatunku zagrożonego wygnięciem w Polsce

Promotor

  • dr hab. Halina Kucharczyk - Zakład Zoologii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Promotor pomocniczy

 

  • dr Krzysztof Pałka - Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Recenzenci

  • dr hab. Piotr Nowicki - Instytut Nauk o Środowisku; Uniwersytet Jagielloński
  • dr hab. Marcin Sielezniew prof. nadzw. - Instytut Biologii; Uniwersytet w Białymstoku

Data nadania stopnia doktora: 21.03.2018 r.