Rozwój naukowy kadry w roku 2014

Tytuł profesora nauk biologicznych

prof. dr hab. Adam Choma z Zakładu Genetyki i Mikrobiologii - postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r.


prof. dr hab. Marek Tchórzewski z Zakładu Biologii Molekularnej - postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r.


prof. dr hab. Teresa Urbanik-Sypniewska z Zakładu Genetyki i Mikrobiologii - postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r.


prof. dr hab. Mariusz Gagoś z Zakładu Biologii Komórki - postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r.


prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Zakładu Wirusologii i Immunologii - postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r.


Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii:

dr Piotr Sugier - adiunkt w Zakładzie Ekologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Ecological Processes and Properties of Excavated Peatlands of Eastern Poland"

Komisja Habilitacyjna w składzie:

 • prof. Józef Szmeja z Uniwersytetu Gdańskiego - przewodniczący Komisji
 • dr hab. Krystyna Winiarczyk z UMCS w Lublinie - sekretarz Komisji
 • prof. Stanisław Kłosowski z Uniwersytetu Warszawskiego - recenzent
 • prof. Czesław Hołdyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - recenzent
 • prof. Wiesław Mułenko z UMCS w Lublinie - recenzent
 • dr hab. Piotr Szkudlarz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - członek
 • prof. Bernard Staniec z UMCS w Lublinie w Lublinie - członek

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 10 grudnia 2014 roku.


dr Agata Wołczańska - adiunkt w Zakładzie Botaniki i Mykologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Grzyby z rodzaju Septoria w Polsce"

Komisja Habilitacyjna w składzie:

 • prof. Ewa Łojkowska z Uniwersytetu Gdańskiego - przewodniczący Komisji
 • dr hab. Krystyna Winiarczyk z UMCS w Lublinie - sekretarz Komisji
 • prof. Małgorzata Mańka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - recenzent
 • dr hab. Janusz Łuszczyński z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - recenzent
 • prof. Bożenna Czarnecka z UMCS w Lublinie - recenzent
 • dr hab. Małgorzata Schollenberger z SGGW w Warszawie - członek
 • prof. Bernard Staniec z UMCS w Lublinie w Lublinie - członek

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 23 czerwca 2014 roku.


dr Rafał Gosik - adiunkt w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Temat rozprawy:

"Morphology of larval and pupal stages of selected species of Bagoinae THOMSON, 1895 with comments on their biology and taxonomy"

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Dr hab. Stanisłąw Knutelski z Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Dr hab. Mieczysław Mazur z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Prof. dr hab. Dariusz Tarnawski z Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 16 kwietnia 2014 roku.


dr Mariola Andrejko - adiunkt w Zakładzie Immunobiologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Aktywowanie i przełamywanie humoralnej odpowiedzi immunologicznej gąsienic Galleria mellonella przez enzymy proteolityczne bakterii Pseudomonas aeruginosa"

Komisja Habilitacyjna w składzie:

 • prof. Ewa Łojkowska z Uniwersytetu Gdańskiego - przewodniczący Komisji
 • dr hab. Barbara Zdzisińska z UMCS w Lublinie - sekretarz Komisji
 • prof. Mieczysława Boguś z Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie - recenzent
 • prof. Henryka Długońska z Uniwersytetu Łódzkiego - recenzent
 • prof. Janusz Szczodrak z UMCS w Lublinie - recenzent
 • dr hab. Cezary Tkaczyk z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach - członek
 • dr hab. Teresa Urbanik-Sypniewska z UMCS w Lublinie w Lublinie - członek

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 26 marca 2014 roku.


dr Anna Charuta - adiunkt w Pracowni Morfologii Kręgowców Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Cechy morfologiczne kości piszczelowo-stępowej (tibiotarsus) w rozwoju postnatalnym u wybranych gatunków ptaków domowych"

Komisja Habilitacyjna w składzie:

 • prof. Tomasz Janowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - przewodniczący Komisji
 • dr hab. Janusz Kloskowski z UMCS w Lublinie - sekretarz Komisji
 • prof. Tadeusz Kuder z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - recenzent
 • prof. Jerzy Kaleczyc z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie -  recenzent
 • prof. Antoni Gawron z UMCS w Lublinie - recenzent
 • prof. Aleksander Winiecki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - członek
 • prof. Piotr Wlaź z UMCS w Lublinie w Lublinie - członek

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 19 lutego 2014 roku.


dr Joanna Czarnecka - adiunkt w Zakładzie Ekologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Niestandardowe mechanizmy dyspersji nasion z udziałem ptaków w mozaikowym krajobrazie antropogenicznym oraz ich rola w zachowaniu różnorodności florystycznej"

Komisja Habilitacyjna w składzie:

 • prof. Zofia Szweykowska-Kulińska z UAM w Poznaniu - przewodniczący Komisji
 • dr hab. Ewa Szczuka z UMCS w Lublinie - sekretarz Komisji
 • dr hab. Adam Surmacki z UAM w Poznaniu - recenzent
 • prof. Tadeusz Stawarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego - recenzent
 • dr hab. Bogdan Lorens z UMCS w Lublinie - recenzent
 • dr hab. Piotr Rutkowski z Uniwersytetu Gdańskiego - członek
 • prof. Wiesław Mułenko z UMCS w Lublinie - członek 

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 22 stycznia 2014 roku.


Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii:

mgr Dorota Bądziul - absolwentka Studiów Doktoranckich w Zakładzie Anatomii Porównawczej i Antropologii Instytutu Biologii i Biochemiii UMCS

Temat rozprawy:

"Imperatoryna i kwercetyna jako induktory zaprogramowanej śmierci w komórkach in vitro"

Promotor:

 • prof. dr hab. Antoni Gawron – Instytut Biologii i Biochemii UMCS

Recenzenci:      

 • prof. dr hab. Grażyna Biała – Uniwersytet Medycznyw Lublinie
 • dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 29 października 2014 roku.


mgr Justyna Tracz - asystent w Zakładzie Geobotaniki Instytutu Biologii i Biochemiii UMCS

Temat rozprawy:

"Tendencje zmian borów jodłowych na Roztoczu Środkowym i Południowym"

Promotor:

 • dr hab. Bogdan Lorens prof. nadzw. – Instytut Biologii i Biochemii UMCS

Recenzenci:

 • dr hab. Leszek Kucharski prof. nadzw. – Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Jan M. Matuszkiewicz – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 roku.


mgr Dorota Sałapa - absolwentka Studiów Doktoranckich w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii i Biochemiii UMCS

Temat rozprawy:

"Ustalenie powiązań filogenetycznych wybranych taksonów z Paederinae (Coleoptera; Staphylinidae) na podstawie cech morfologicznych larw oraz badań molekularnych"

Promotor:

 • prof. dr hab. Bernard Staniec – Instytut Biologii i Biochemii UMCS

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Edward Baraniak prof. nadzw. – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Marek Bunalski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 19 lutego 2014 roku.


mgr Kinga Stanisławek - absolwentka Studiów Doktoranckich w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii i Biochemiii UMCS

Temat rozprawy:

"Morfologia porównawcza drugiego stadium larw wciornastków z rodzaju Haplothrips (Amyot & Serville, 1843) (Thysanoptera, Phlaeothripidae) występujących w Polsce"

Promotor:

 • dr hab. Lech Lechowski – Instytut Biologii i Biochemii UMCS

Recenzenci:      

 • prof. dr hab. Bożena Łagowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Wacław Wojciechowski – Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 22 stycznia 2014 roku.


Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologii:

mgr Sebastian Knaga - asystent w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Temat rozprawy:

"Identyfikacja loci wybranych cech ilościowych o wartości użytkowej u przepiórki japońskiej"

Promotor:

 • prof. dr hab. Grzegorz Zięba – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci:      

 • prof. dr hab. Marek Bednarczyk – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr hab. Mariusz Pierzchałą – Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 29 października 2014 roku.