dr Adrian Zając

dr Adrian Zając - asystent w Katedrze Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii UMCS w Lublinie

 

Data wszczęcia: 20.06.2018 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

Temozolomid oraz inhibitory szlaków zależnych od receptora TrkB w indukcji zaprogramowanej śmierci ludzkich komórek glejaka in vitro

Promotor

dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil, prof. UMCS - Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii

Promotor pomocniczy

dr Ewa Langer

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Dorota Dworakowska – Katedra Nadciśnienia Tętniczego
i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Radosław Rola – Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (SPSK nr 4)

 Data nadania stopnia doktora: 16.09.2020 r.

Załączniki