Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstał dnia 15 grudnia 1945 roku. W ciągu 74 lat jakie minęły od jego utworzenia, odbyło się ponad 980 posiedzeń naukowych, podczas których zaprezentowano blisko 1000 referatów, pokazów i prelekcji.

W swej historii, Oddział miał czterech przewodniczących i cztery przewodniczące. Najdłużej tę funkcję sprawował prof. Adam Paszewski (1945-1980), z dwuletnią przerwą w latach 1946-1948 na dwie roczne kadencje prof. Józefa Motyki. Następni przewodniczący Oddziału to: prof. Bogusław Sałata, prof. Renata Śnieżko, prof. Bożenna Czarnecka, dr hab. Marek Kucharczyk, dr hab. Ewa Szczuka i w obecnej (już drugiej) kadencji (2019-2021) dr hab. Małgorzata Wójcik.

Wśród członków Oddziału są botanicy z lubelskich uczelni, doktoranci, studenci, członkowie innych towarzystw naukowych, nauczyciele i pasjonaci botaniki.

Członkowie Oddziału prowadzą badania z zakresu różnorodnych zagadnień botanicznych oraz biorą aktywny udział w propagowaniu wiedzy botanicznej i pracują na rzecz ochrony środowiska.