Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS – przewodnicząca

Dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS –  Prodziekan ds. studenckich

Dr hab. Piotr Sugier, prof. UMCS – Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii

Dr hab. Jarosław Wiącek, prof. UMCS – Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody

Dr hab. Michał Kalita – Katedra Genetyki i Mikrobiologii

Dr Anna Maria Wójcik, prof. UMCS – Wydziałowa Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym

Dr Renata Bancerz – Katedra Biochemii i Biotechnologii

Dr Aleksandra Boguszewska – Katedra Biologii Molekularnej

Dr Ewa Gajuś-Lankamer, prof. UMCS – Wydziałowa Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym

Dr Monika Marek-Kozaczuk – Katedra Genetyki i Mikrobiologii

Dr Mariusz Niedźwiedź – Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii

Dr Marzanna Paździoch-Czochra – Katedra Biochemii i Biotechnologii

Dr Joanna Strubińska – Katedra Biologii Komórki

Dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk – Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii

Dr Magdalena Franczak – Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii

Dr Kamila Kupisz – Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki

Dr Kamila Wlizło – Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej

Bartosz Kucharski – Przedstawiciel Samorządu Studentów WBiB

mgr Agata Dzyr – Samodzielny referent ds. promocji i informacji