Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS – przewodnicząca

Dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS –  Prodziekan ds. studenckich
Dr hab. Piotr Sugier, prof. UMCS – Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii
Dr hab. Jarosław Wiącek, prof. UMCS – Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody
Dr Michał Kalita – Katedra Genetyki i Mikrobiologii
Dr Anna Maria Wójcik – Wydziałowa Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym
Dr Renata Bancerz – Katedra Biochemii i Biotechnologii
Dr Aleksandra Boguszewska – Katedra Biologii Molekularnej
Dr Ewa Gajuś-Lankamer – Wydziałowa Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym
Dr Monika Marek-Kozaczuk – Katedra Genetyki i Mikrobiologii
Dr Mariusz Niedźwiedź – Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii
Dr Marzanna Paździoch-Czochra – Katedra Biochemii i Biotechnologii
Dr Joanna Strubińska – Katedra Biologii Komórki
Dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk – Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii
Dr Dorota Samborska – Dział Promocji i Informacji
Dr Magdalena Franczak - Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii
Dr Kamila Kupisz - Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki
Dr Michał Piskorski - Katedra Natomii Funkcjonalnej i Cytobiologii
Dr Kamila Wlizło - Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej
Mgr Katarzyna Grygorczuk-Płaneta – Przedstawiciel Samorządu Doktorantów WBiB 
Gabriela Koweła - Przedstawiciel Samorządu Studentów WBiB