Wynik rekrutacji na stanowisko doktorant-stypendysta