dr Kamil Żebracki

dr Kamil Żebracki - adiunkt w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii

Data wszczęcia: 23.09.2014 r.

Dyscyplina: Biotechnologia


Tytuł rozprawy

Rola białek RepA w regulacji ekspresji kaset repABC oraz aktywnej segregacji megaplazmidów Rhizobium leguminosarum

Promotor

dr hab. Andrzej Mazur prof. nadzw. - Zakład Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie

 

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski - Zakład Genetyki Drobnoustrojów; Uniwersytet Łódzki
dr hab. Łukasz Dziewit - Zakład Genetyki Bakterii ; Uniwersytet Warszawski

 

Data nadania stopnia doktora: 27.06.2018 r.

Załączniki