Katedra Biochemii i Biotechnologii

Kierownik:

prof. dr hab. Jerzy Rogalski

 

Pracownicy:

prof. dr hab. Krzysztof Grzywnowicz      

prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka

dr hab. Magdalena Jaszek, prof. UMCS

dr hab. Magdalena Staszczak, prof. UMCS

dr hab. Grzegorz Janusz, prof. UMCS

dr hab. Marcin Grąz

dr hab. Anna Matuszewska   

dr hab. Monika Osińska-Jaroszuk  

dr Anna Pawlik       

dr Jolanta Polak      

dr Dawid Stefaniuk   

dr Justyna Sulej  

dr Katarzyna Szałapata   

dr Renata Bancerz                    

dr Marzanna Paździoch-Czochra