Wydziałowa Komisja ds. Zatrudniania Nauczycieli Akademickich

dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS – przewodnicząca 

dr hab. Magdalena Staszczak, prof. UMCS – wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka
dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS
dr hab. Roman Paduch, prof. UMCS
dr Anna Maria Wójcik, prof. UMCS