dr hab. Ewa Janik

Dr Ewa Janik złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Ewa Janik wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

4.05.2017 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

21.06.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

4.09.2017 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji - prof. Wiesława Jarmuszewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

sekretarz komisji - dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga (UMCS w Lublinie)

recenzent - prof. Jerzy Bohdanowicz (Uniwersytet Gdański)

recenzent - prof. Jerzy Kruk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

recenzent - prof. Agnieszka Mostowska (Uniwersytet Warszawski)

członek komisji - dr hab. Małgorzata Posmyk (Uniwersytet Łódzki)

członek komisji - dr hab. Roman Paduch (UMCS w Lublinie)

6.11.2017 r. Centralna Komisja powołała prof. Alinę Dudkowiak z Politechniki Poznańskiej w miejsce prof. Jerzego Bohdanowicza

4.01.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

24.01.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Ewie Janik

Załączniki