dr hab. Paweł Buczyński

Dr Paweł Buczyński złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Paweł Buczyński wskazał Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

26.02.2015 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

25.03.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

13.04.2015 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Szczepan Biliński – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
sekretarz komisji dr hab. Piotr Sugier – UMCS w Lublinie
recenzent prof. Ryszard Szadziewski– Uniwersytet Gdański
recenzent prof. Werner Urlich – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
recenzent dr hab. Marek Bunalski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
członek komisji prof. Jolanta Świętojańska – Uniwersytet Wrocławski
członek komisji prof. Bożenna Czarnecka – UMCS w Lublinie

 

17.09.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

23.09.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr. Pawłowi Buczyńskiemu.