Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów zrzesza obecnie ponad 70-ciu członków, wśród których są mikrobiolodzy - pracownicy lubelskich uczelni, diagności laboratoryjni oraz doktoranci.