Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów zrzesza obecnie ponad 70-ciu członków, wśród których są mikrobiolodzy - pracownicy lubelskich uczelni, diagności laboratoryjni oraz doktoranci.

 

Składki członkowske PTM

9 stycznia 2022

Wysokość składki członka zwyczajnego PTM w roku 2022 wynosi 100 zł/rok.


Wysokość składki dla emerytowanych członków zwyczajnych PTM (dotyczy osób, które pobierają emeryturę) wynosi 50 zł/rok


Składki członkowskie należy wpłacać na konto:

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

ul. Banacha 1 b, 02-097 Warszawa

Bank: BGŻ BNP Paribas, nr konta: 57 2030 0045 1110 0000 0261 2550

Na przekazie prosimy umieścić informacje: imię, nazwisko, oddział PTM, rok za który dokonywana jest opłata składki.