Wykaz opiekunów lat

WYKAZ OPIEKUNÓW LAT W ROKU AKAD. 2019/20

 

Opiekun studentów cudzoziemców (Ukraina, Białoruś)

dr Monika Marek-Kozaczuk - Katedra Genetyki i Mikrobiologii, tel. 537 59 74, pok. 207A

e-mail: monika.kozaczuk@poczta.umcs.lublin.pl

 

Biologia niespecjalnościowa I stopnia

I rok  dr Grzegorz Wagner – Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, tel. 537 50 19, pok. 168B

e-mail: grzegorz.wagner@poczta.umcs.lublin.pl

II rok  dr Urszula Świderska-Burek – Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii, tel. 537 50 92, pok. 282B

e-mail: urszula.swiderska-burek@poczta.umcs.lublin.pl

III rok  dr Mariusz Niedźwiedź - Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii, tel 537 59 10, pok. 137B

e-mail: marnied@umcs.lublin.pl  

 

Biologia medyczna I stopnia

I rok  dr Anna Rysiak -  Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii tel. 537-50-16, pok. 159B, e-mail anrysiak@poczta.umcs.lublin.pl

II rok  dr Monika Kozłowska – Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii, tel. 537 50 92, pok. 248B

e-mail: monika@poczta.umcs.lublin.pl

III rok  dr Anna Maria Wójcik – Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym, tel. 537 50 65,  pok. 257B

e-mail: am.wojcik@poczta.umcs.lublin.pl

 

Bioanalityka I stopnia

I rok  mgr Mateusz Pieróg – Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii, tel. 537 50 10, pok. 14B,

e-mail: mateusz.pierog@poczta.umcs.lublin.pl

I rok  dr Emilia Reszczyńska – Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki,  tel. 537 50 78, pok. 0170B

email: e.reszczynska@poczta.umcs.lublin.pl

II rok  dr Agnieszka Hanaka – Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki, tel. 537 59 94, pok. 0172B

e-mail: agnieszka.hanaka@poczta.umcs.lublin.pl

 

Medical biology (w języku angielskim) I stopnia

I rok  dr Monika Hułas-Stasiak - Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii, tel. 537 59 08,    

pok. 129B e-mail monika.hulas-stasiak@poczta.umcs.lublin.pl

II rok  dr hab. Małgorzata Wójcik – Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki, tel. 537 50 64, pok. 0155B 

e:mail: mwojcik@poczta.umcs.lublin.pl

 

Biotechnologia I stopnia

I rok  mgr Artur Nowak – Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, tel. 537 59 39, pok. 119B

e-mail: artur.nowak@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Adrian Zając – Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii, tel. 537 59 28, pok. 134B

e-mail: adrian.zając@poczta.umcs.lublin.pl

II rok   mgr Sylwia Stączek – Katedra Immunobiologii, tel. 537 50 50, pok. 0243B

e-mail: s.staczek@poczta.umcs.lublin.pl

dr Marcin Domaciuk – Katedra Biologii Komórki, tel. 537 50 05, pok. 121B

e-mail: marcin.domaciuk@poczta.umcs.lublin.pl

dr Kamil Żebracki – Katedra Genetyki i Mikrobiologii, tel. 537 50 52, pok. 224A

e-mail: kamilzebracki@umcs.pl

III rok  mgr Kamil Deryło – Katedra Biologii Molekularnej, tel. 537 59 52, pok. 7A

e-mail: kamil@hektor.umcs.lublin.pl

dr Małgorzata Marczak – Katedra Genetyki i Mikrobiologii, tel. 537 59 68, 537 59 63,  

pok. 203A email: malgorzata.marczak@poczta.umcs.lublin.pl

dr Kamila Kupisz – Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki, tel. 537 59 55; pok. 0135B

e-mail: kamila.kupisz@poczta.umcs.lublin.pl