Wykaz opiekunów lat

Rok akademicki 2018/2019

Biologia niespecjalnościowa I stopnia

I rok

dr Urszula Świderska-Burek – Zakład Botaniki i Mykologii, tel. 537 50 92,  pok. 282B, e-mail: urszula.swiderska-burek@poczta.umcs.lublin.pl

II rok

dr Mariusz Niedźwiedź - Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, tel 537 59 28, pok. 137B, e-mail: marnied@umcs.lublin.pl 

III rok

dr Anna Rysiak -  Zakład Ekologii tel. 537 50 16, pok. 159B, e-mail anrysiak@poczta.umcs.lublin.pl

Biologia medyczna I stopnia

I rok 

dr Monika Kozłowska – Zakład Botaniki i Mykologii, tel. 537 50 92, pok. 248B,

e-mail: monika@poczta.umcs.lublin.pl

II rok

dr Anna Wójcik – Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej,  

tel. 537 50 65, e-mail: am.wojcik@poczta.umcs.lublin.pl;

III rok

dr Monika Hułas-Stasiak - Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, tel. 537 59 08, pok. 129B, e-mail: monika.hulas-stasiak@poczta.umcs.lublin.pl

Bioanalityka I stopnia

I rok 

dr Emilia Reszczyńska – Zakład Fizjologii Roślin, tel. 537 50 78, pok. 0170B, e-mail: e.reszczynska@poczta.umcs.lublin.pl 

II rok

dr Agnieszka Hanaka – Zakład Fizjologii Roślin, tel. 537 59 94, pok. 0172B, e-mail: agnieszka.hanaka@poczta.umcs.lublin.pl

III rok

dr Joanna Strubińska – Zakład Biologii Komórki, tel. 537 50 41,  pok. 29B, e-mail: j.strubinska@poczta.umcs.lublin.pl

Medical Biology

I rok

dr hab. Małgorzata Wójcik – Zakład Fizjologii Roślin, tel. 537 50 64, pok. 0155B, e-mail: mwojcik@poczta.umcs.lublin.pl

Biotechnologia I stopnia

I rok    

mgr Sylwia Stączek – Zakład Immunobiologii, tel. 537 50 50, pok. 0243B, e-mail: s.staczek@poczta.umcs.lublin.pl;

dr Marcin Domaciuk – Zakład Anatomii i Cytologii Roślin; tel.  537 50 05, pok. 121B, e-mail: marcin.domaciuk@poczta.umcs.lublin.pl;

dr Kamil Żebracki – Zakład Genetyki i Mikrobiologii, tel. 537 50 52, pok. 224B, e-mail: kamilzebracki@umcs.pl;

II rok

mgr Kamil Deryło – Zakład Biologii Molekularnej, tel. 537 59 52, pok. 7A, e-mail: kamil@hektor.umcs.lublin.pl

dr Małgorzata Marczak – Zakład Genetyki i Mikrobiologii, tel. 537 59 68, 537 59 63, pok. 203A, email: malgorzata.marczak@poczta.umcs.lublin.pl

dr Kamila Kupisz – Zakład Biofizyki, tel. 537 59 55; pok. 0135B, e-mail: kamila.kupisz@poczta.umcs.lublin.pl

III rok

dr Katarzyna Sawa-Wejksza – Zakład Wirusologii i Immunologii, tel. 537 59 40, pok. 310A, e-mail: katarzyna.sawa-wejksza@poczta.umcs.lublin.pl

dr Dominika Kidaj – Zakład Genetyki i Mikrobiologii, tel. 537 59 05, pok. 223B, e-mail: dominika.maj@poczta.umcs.lublin.pl