Wykaz opiekunów lat

WYKAZ OPIEKUNÓW LAT W ROKU AKAD. 2020/21

 

Opiekun studentów cudzoziemców (Ukraina, Białoruś)

dr Monika Marek-Kozaczuk - Katedra Genetyki i Mikrobiologii, tel. 537 59 74, pok. 207A

e-mail: monika.kozaczuk@poczta.umcs.lublin.pl

Biologia niespecjalnościowa I stopnia

I rok  dr Mariusz Niedźwiedź - Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii,

tel 537 59 10, pok. 137B e-mail: marnied@umcs.lublin.pl 

II rok  dr Grzegorz Wagner – Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody,

tel. 537 50 19, pok. 168B e-mail: grzegorz.wagner@poczta.umcs.lublin.pl

III rok  dr Urszula Świderska-Burek – Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii,

tel. 537 50 92, pok. 282B e-mail: urszula.swiderska-burek@poczta.umcs.lublin.pl

 Biologia medyczna I stopnia

I rok  dr Magdalena Franczak -  Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii

tel. 537-50-14, pok. 157B, e-mail magdalena.franczak@poczta.umcs.lublin.pl

II rok  dr Anna Rysiak -  Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii

tel. 537-50-14, pok. 159B, e-mail anrysiak@poczta.umcs.lublin.pl

III rok  dr Monika Kozłowska – Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii,

tel. 537 50 92, pok. 284B e-mail: monika@poczta.umcs.lublin.pl

Bioanalityka I stopnia

I rok  dr Joanna Strubińska - Katedra Biologii Komórki,

tel. 537 50 41, pok. 29B, email: j.strubinska@poczta.umcs.lublin.pl

II rok  dr Mateusz Pieróg – Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii,

tel. 537 50 10, pok. 14B, e-mail: mateusz.pierog@poczta.umcs.lublin.pl

III rok  dr Emilia Reszczyńska – Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki, 

tel. 537 50 78, pok. 0170B email: e.reszczynska@poczta.umcs.lublin.pl

Medical biology (w języku angielskim) I stopnia

I rok dr Kamila Kupisz - Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki,

tel. 537 59 55, pok. 0135B, e-mail: kamila.kupisz@poczta.umcs.lublin.pl

II rok  dr hab. Monika Hułas-Stasiak - Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii,

tel. 537 59 08, pok. 129B e-mail monika.hulas-stasiak@poczta.umcs.lublin.pl

III rok  dr hab. Małgorzata Wójcik prof. UMCS – Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki,

tel. 537 50 64, pok. 0155B  e:mail: mwojcik@poczta.umcs.lublin.pl

Biotechnologia I stopnia

I rok dr Kamila Wlizło - Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej,

tel. 537 59 58, pok. 105A e-mail: kamila.wlizlo@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Anna Pastuszka - Katedra  Genetyki i Mikrobiologii,

pok. 217A, e-mail: ak.pastuszka@poczta.umcs.lublin.pl

II rok  mgr Artur Nowak – Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej,

tel. 537 59 39,  pok. 119B e-mail: artur.nowak@poczta.umcs.lublin.pl

dr Adrian Zając – Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii,

tel. 537 59 10, pok. 134B e-mail: adrian.zając@poczta.umcs.lublin.pl

III rok   dr Sylwia Stączek – Katedra Immunobiologii,

tel. 537 50 50, pok. 0243B e-mail: s.staczek@poczta.umcs.lublin.pl

dr Marcin Domaciuk – Katedra Biologii Komórki,

tel. 537 50 05, pok. 121B e-mail: marcin.domaciuk@poczta.umcs.lublin.pl

dr Kamil Żebracki – Katedra Genetyki i Mikrobiologii,

tel. 537 50 52, pok. 224A e-mail: kamilzebracki@umcs.pl