Wykaz opiekunów lat

Rok akademicki 2017/2018

Biologia niespecjalnościowa I stopnia

I rok

dr Mariusz Niedźwiedź - Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, tel 537 59 28, pok. 137B, e-mail: marnied@umcs.lublin.pl 

II rok

dr Anna Rysiak -  Zakład Ekologii tel. 537-50-16, pok. 159B, e-mail anrysiak@poczta.umcs.lublin.pl

III rok

dr Urszula Świderska-Burek – Zakład Botaniki i Mykologii, tel. 537 59 02,  pok. 282B, e-mail: urszula.swiderska-burek@poczta.umcs.lublin.pl

Biologia medyczna I stopnia

I rok

dr Małgorzata Wrzesień – Zakład Geobotaniki, tel. 537 50 46,  pok. 0121B, malgorzata.wrzesien@poczta.umcs.lublin.pl

II rok

dr Monika Hułas-Stasiak - Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, tel. 537 59 08, pok. 129B, e-mail: monika.hulas-stasiak@poczta.umcs.lublin.pl

II rok

dr Monika Kozłowska – Zakład Botaniki i Mykologii, tel. 537 59 02, pok. 248B, e-mail: monika@poczta.umcs.lublin.pl           

Bioanalityka I stopnia

I rok

dr Agnieszka Hanaka – Zakład Fizjologii Roślin, tel. 537 59 94, pok. 0172B, agnieszka.hanaka@poczta.umcs.lublin.pl

II rok

dr Joanna Strubińska – Zakład Biologii Komórki, tel. 537 50 41,  pok. 29B, e-mail: j.strubinska@poczta.umcs.lublin.pl

III rok

dr Urszula Świderska-Burek – Zakład Botaniki i Mykologii, tel. 537 59 02, pok. 282B, e-mail: urszula.swiderska-burek@poczta.umcs.lublin.pl

Biotechnologia I stopnia

I rok

mgr Kamil Deryło – Zakład Biologii Molekularnej, tel. 537 59 52, e-mail: kamil@hektor.umcs.lublin.pl

dr Małgorzata Marczak – Zakład Genetyki i Mikrobiologii, tel. 537 59 68, 537 59 63, email: malgorzata.marczak@poczta.umcs.lublin.pl

dr Kamila Kupisz – Zakład Biofizyki, tel. 537 59 55; pok. 0135B, e-mail: kamila.kupisz@poczta.umcs.lublin.pl

II rok

dr Katarzyna Sawa-Wejksza – Zakład Wirusologii i Immunologii, tel. 537 59 40, pok. 310A, e-mail: katarzyna.sawa-wejksza@poczta.umcs.lublin.pl

dr Dominika Kidaj – Zakład Genetyki i Mikrobiologii, tel. 537 59 05, pok. 223B, e-mail: dominika.maj@poczta.umcs.lublin.pl

III rok 

dr Małgorzata Majewska – Zakład Mikrobiologii Środowiskowej, tel. 537 59 20, pok. 113A, e-mail: majewska@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Artur Nowak – Zakład Mikrobiologii Środowiskowej, tel. 537 59 39, pok. 119 B, e-mail: artur.nowak@poczta.umcs.lublin.pl