Wykaz opiekunów lat

WYKAZ OPIEKUNÓW LAT W ROKU AKAD. 2023/24

Opiekun studentów cudzoziemców (Ukraina, Białoruś)

dr Monika Marek-Kozaczuk - Katedra Genetyki i Mikrobiologii, tel. 537 59 74, pok. 207A

e-mail: monika.marek-kozaczuk@mail.umcs.pl

Biologia niespecjalnościowa I stopnia

I rok         zespół  MS Teams - kod dostępu: mpk35dy

dr Mariusz Niedźwiedź - Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii,

tel 537 59 10, pok. 137B e-mail: marnied@mail.umcs.pl

dr Maciej Filipiuk - Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody,

tel. 537 50 19, pok. 174B e-mail: maciej.filipiuk@mail.umcs.pl

II rok  dr Grzegorz Wagner – Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody,

tel. 537 50 19, pok. 168B e-mail: grzegorz.wagner@mail.umcs.pl

III rok dr Jolanta Polak – Katedra Biochemii i Biotechnologii,

tel. 537 50 51 e-mail: jolanta.polak@mail.umcs.pl

Biologia medyczna I stopnia

II rok  dr Mateusz Pieróg – Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii,

tel. 537 50 10, pok. 14B, e-mail: mateusz.pierog@mail.umcs.pl

III rok dr Justyna Sulej – Katedra Biochemii i Biotechnologii,

tel. 537 50 42 e-mail: justyna.sulej@mail.umcs.pl

Bioanalityka I stopnia

II rok  dr Grzegorz Wagner – Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody,

tel. 537 50 19, pok. 168B e-mail: grzegorz.wagner@mail.umcs.pl

III rok dr Jolanta Polak – Katedra Biochemii i Biotechnologii,

tel. 537 50 51 e-mail: jolanta.polak@mail.umcs.pl

Medical biology (w języku angielskim) I stopnia

I - III rok dr Kamila Wlizło - Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej,

tel. 537 59 58, pok. 105A, e-mail: kamila.wlizlo@mail.umcs.pl

Biologia studia II stopnia I i II rok wszystkie specjalności

dr Monika Kozłowska – Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii,

tel. 537 59 03, pok. 284B e-mail: monika@mail.umcs.pl

Molecular biology (w języku angielskim) II stopnia

dr Anna Rysiak -  Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii

tel. 537-50-14, pok. 159B, e-mail anrysiak@mail.umcs.pl

Biotechnologia I stopnia

I rok dr Joanna Strubińska - Katedra Biologii Komórki,

tel. 537 50 41, pok. 29B, email: j.strubinska@poczta.umcs.lublin.pl

dr Mateusz Kutyła - Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej,

tel. 537 59 58, pok. 105A, e-mail: mateusz.kutyla@mail.umcs.pl

II rok  dr Artur Nowak – Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej,

tel. 537 59 39,  pok. 119B e-mail: artur.nowak@mail.umcs.pl

dr Adrian Zając – Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii,

tel. 537 59 10, pok. 134B e-mail: adrian.zając@mail.umcs.pl

III rok   dr Sylwia Stączek – Katedra Immunobiologii,

tel. 537 50 50, pok. 0243B e-mail: s.staczek@mail.umcs.pl

dr Małgorzata Pac-Sosińska – Katedra Wirusologii i Immunologii,

tel. e-mail: malgorzata.pac-sosinska@mail.umcs.pl

Biotechnologia studia II stopnia I i II rok obie specjalności

dr hab. Anna Pawlik – Katedra Biochemii i Biotechnologii,

tel. 537 50 42 e-mail: anna.pawlik@mail.umcs.pl