dr Anna Kasprzyk-Pawelec

dr Anna Kasprzyk-Pawelec - absolwentka Studiów Doktoranckich kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 25.06.2015 r.

Dyscyplina: Biotechnologia

Tytuł rozprawy

Regeneracja ślazowca pensylwańskiego Sida hermaphrodita (L.) Rusby (Malvaceae) w kulturze in vitro

Promotor

  • dr hab. Ewa Szczuka prof. nadzw. - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 Promotor Pomocniczy

  •  dr Karolina Tomiczak - Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 

Recenzenci

  • prof. dr hab. Danuta Kozak - Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. Bożena Pawłowska - Katedra Roślin Ozdobnych; Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Data nadania stopnia doktora: 26.10.2016 r.