Edycja I konkursu na innowacje dydaktyczne

Lublin, 21 stycznia 2021 r.

Zgodnie z Regulaminem konkursu na innowacje dydaktyczne/podtrzymanie potencjału dydaktycznego Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS zostaje ogłoszony konkurs na projekty służące wprowadzeniu istotnych innowacji dydaktycznych podnoszących jakość kształcenia na kierunkach biologia oraz biotechnologia.

Celem konkursu jest wsparcie zakupów aparaturowych. Wysokość dofinansowania tych działań w roku 2021 wynosi 60 tys. zł. Szczegółowe warunki dotyczące konkursu i realizacji projektów są zawarte w Regulaminie Konkursu i kalendarzu Konkursu.

  1. Czas realizacji projektu – projekty roczne realizowane do 31 stycznia 2022 r.
  2. Forma i termin składania wniosku – wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, należy składać w edytowalnej wersji elektronicznej (.doc lub .docx) na adres Wydziału Biologii i Biotechnologii: biologia@poczta.umcs.lublin.pl oraz w jednym egzemplarzu wersji papierowej z podpisem wnioskodawcy oraz kierownika Katedry w Dziekanacie Wydziału (pokój 65B) do dnia 15 lutego br.
  3. Termin rozstrzygnięcia konkursu – wyniki zostaną ogłoszone 8 marca 2021 r.; informacja o zaakceptowanych wnioskach zostanie przekazana do wszystkich członków Kolegium Dziekańskiego oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydziału. Lista rankingowa będzie dostępna do wglądu w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS (pokój 65B).
  4. Szczegółowy kalendarz przebiegu Konkursu o stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informacje o konkursie są również dostępne w zakładce Infrastruktura dydaktyczna/ Konkurs innowacje dydaktyczne.

Joanna Czarnecka

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii