dr Sylwia Stączek

dr Sylwia Stączek - asystent w Zakładzie Immunobiologii

Dyscyplina: Nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Indukcja odpowiedzi immunologicznej Galleria mellonella przez α-1,3-glukan wyizolowany ze ściany komórkowej grzyba Aspergillus niger

Promotor

prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska - Zakład Immunobiologii UMCS w Lublinie

Recezent

 

prof. dr hab. Mieczysława Boguś
prof. dr hab. Barbara Płytycz

 

 Data nadania stopnia doktora: 18.09.2019 r.