prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka

Dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka prof. nadzw. złożyła wniosek o przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk biologicznych.

20.12.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wszczęła postępowanie o nadanie tytułu profesora dr hab. Annie Jarosz-Wilkołazkiej

24.01.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii podjęła uchwałę o wyznaczeniu dziesięciu kandydatów na recenzentów w ww. postepowaniu o nadanie tytułu profesora.

5.02.2018 r. Centralna Komisja powołała pięciu recenzentów:

1. prof. Jacek Bielecki - Uniwersytet Warszawski

2. prof. Hanna Dahm - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3. prof. Jan Gutowicz - Uniwersytet Wrocławki

4. prof. Katarzyna Lisowska - Uniwersytet Łódzki

5. prof. Zofia Piotrowska-Seget- Uniwersytet Śląski w Katowicach

18.04.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii podjęła uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk biologicznych dr hab. Annie Jarosz-Wilkołazkiej

Załączniki