dr Krzysztof Jędrzejewski

mgr Krzysztof Jędrzejewski - asystent w Zakładzie Mikrobiologii Przemysłowej UMCS w Lublinie

Data wszczęcia: 20.12.2017 r.

Dyscyplina: Biotechnologia


Tytuł rozprawy

Biotransformacja β-pinenu przy użyciu psychrotroficznych grzybów nitkowatych w warunkach wybranych stresów abiotycznych

Promotor

prof. dr hab. Jan Fiedurek - Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej UMCS w Lublinie

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Grażyna Ginalska - Katedra i Zakład Biochemii
i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

prof. dr hab. Zdzisław Targoński - Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii
i Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Załączniki