Informacje dodatkowe

Ochrona danych osobowych

Jak chronić dane osobowe?

  • Zwracaj uwagę, komu, gdzie i na jakich warunkach podajesz dane.
  • Upewniaj się, czy udostępnienie danych, np. adresu, numeru PESEL czy skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość, jest niezbędne oraz bezpieczne.
  • Nie przekazuj swoich ani cudzych danych osobowych, nie publikujcie ich w mediach społecznościowych oraz na dyskach dostępnych w „chmurach”.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości w obszarze związanym z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt: iod@mail.umcs.pl.