dr Ewa Grela - absolwentka studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 19.12.2018 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

"Mechanizmy molekularne związane z toksycznością amfoterycyny B w świetle badań mikrospektroskopowych."

Promotor

dr hab. Rafał Luchowski prof. UMCS

Recenzenci:

dr hab. Maria Rąpała-Kozik, prof. UJ

prof. dr hab. Piotr Bojarski

Data nadania stopnia doktora: 08.04.2020 r.