dr Joanna Gębura

dr Joanna Gębura - absolwentka Studiów Doktoranckich kierunku biologia

Data wszczęcia: 23.09.2015 r.

Dyscyplina: Biologia

Tytuł rozprawy

Badania embriologiczne Tinantia anomala (Torr.) C. B. Clarke

Promotor

  • dr hab. Krystyna Winiarczyk - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci

  • dr hab. Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz - Zakład Biologii Komórki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Bożena Denisow - Katedra Botaniki; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Data nadania stopnia doktora: 26.10.2016 r.