Rozwój naukowy kadry w roku 2015


Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biotechnologii:


dr Adam Waśko - adiunkt w Katedrze Biotechnologii Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Charakterystyka wybranych białek egzoproteomu oraz czynników wzrostu szczepów bakterii z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium "

Komisja Habilitacyjna w składzie: 

 • prof. Ryszard Słomski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - przewodniczący Komisji
 • dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł – UMCS w Lublinie - sekretarz Komisji
 • dr hab. Joanna Bereta prof. nadzw. – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - recenzent
 • prof. Włodzimierz Bednarski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - recenzent
 • prof. Teresa Urbanik-Sypniewska – UMCS w Lublinie - recenzent
 • prof. Piotr Walczak – Politechnika Łódzka - członek
 • dr hab. Monika Janczarek – UMCS w Lublinie - członek

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 23 marca 2015 roku.


Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii:


dr Adam Bownik - adiunkt w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Toksykologii

Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Ochronne działanie ektoiny na zwierzęta w warunkach stresu"

Komisja Habilitacyjna w składzie: 

 • prof. Ryszard Słomski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - przewodniczący komisji
 • dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil – UMCS w Lublinie - sekretarz komisji
 • prof. Ryszard Szadziewski– Uniwersytet Gdański - recenzent
 • prof. Teresa Szklarzewicz – Uniwersytet Jagielloński - recenzent
 • dr hab. Iwona Wojda – UMCS w Lublinie - recenzent
 • dr hab. Anna Skoracka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - członek komisji
 • prof. Wanda Małek – UMCS w Lublinie - członek komisji

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 16 grudnia 2015 roku.


dr Iwona Komaniecka - adiunkt w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii  UMCS

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Wybrane elementy ściany komórkowej bakterii z rodzaju Bradyrhizobium"

Komisja Habilitacyjna w składzie: 

 • prof. Ewa Łojkowska – Uniwersytet Gdański - przewodniczący komisji
 • dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł – UMCS w Lublinie - sekretarz komisji
 • prof. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka– Uniwersytet Warszawski - recenzent
 • dr hab. Krzysztof Pyrć – Uniwersytet Jagielloński - recenzent
 • prof. Andrzej Gamian -– Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu - recenzent
 • dr hab. Joanna Saluk prof. nadzw. – Uniwersytet Łódzki - członek komisji
 • dr hab. Zbigniew Kaczyński – Uniwersytet Gdański - członek komisji

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 16 grudnia 2015 roku.


dr Elżbieta Król - adiunkt w Zakładzie Biofizyki Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Zmiany potencjału transmembranowego jako pierwsza odpowiedź komórki na zmiany w środowisku zewnętrznym"

Komisja Habilitacyjna w składzie:

 • prof. Grzegorz Bartosz - Uniwersytet Łódzki - przewodniczący Komisji
 • dr hab. Krystyna Winiarczyk – UMCS w Lublinie - sekretarz Komisji
 • prof. Krzysztof Dołowy – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - recenzent
 • prof. Krzysztof Bryl – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - recenzent
 • prof. Waldemar Karcz – Uniwersytet Śląski w Katowicach - recenzent
 • prof. Janina Gabrielska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - członek
 • prof. Anna Tukiendorf – UMCS w Lublinie - członek

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 23 września 2015 roku.


dr Paweł Buczyński - adiunkt w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Dragonflies (Odonata) of anthropogenic waters in middle - eastern Poland"

Komisja Habilitacyjna w składzie:

 • prof. Szczepan Biliński – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - przewodniczący Komisji
 • dr hab. Piotr Sugier – UMCS w Lublinie - sekretarz Komisji
 • prof. Ryszard Szadziewski– Uniwersytet Gdański - recenzent
 • prof. Werner Urlich – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - recenzent
 • dr hab. Marek Bunalski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - recenzent
 • prof. Jolanta Świętojańska – Uniwersytet Wrocławski - członek
 • prof. Bożenna Czarnecka – UMCS w Lublinie - członek

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 23 września 2015 roku.


dr Małgorzata Wójcik - adiunkt w Zakładzie Fizjologii Roślin Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Mechanizmy adaptacji wybranych gatunków roślin do wzrostu na hałdach cynkowo-ołowiowych"

Komisja Habilitacyjna w składzie:

 • prof. Tomasz Twardowski - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu - przewodniczący Komisji
 • dr hab. Joanna Czarnecka – UMCS w Lublinie - sekretarz Komisji
 • prof. Bogusław Wiłkomirski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - recenzent
 • prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki – Warszawski Uniwersytet Medyczny - recenzent
 • prof. Barbara Tomaszewska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - recenzent
 • prof. Jerzy Falandysz – Uniwersytet Gdański - członek
 • dr hab. Halina Dziubińska – UMCS w Lublinie - członek

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 25 czerwca 2015 roku.


dr Marta Palusińska-Szysz - adiunkt w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Struktura chemiczna i biologiczna rola składników lipidowych bakterii Legionella oraz Acanthamoeba castellanii - i ich naturalnego gospodarza"

Komisja Habilitacyjna w składzie:

 • prof. Jerzy Długoński – Uniwersytet Łódzki - przewodniczący Komisji
 • dr hab. Barbara Zdzisińska – UMCS w Lublinie - sekretarz Komisji
 • prof. Czesław Ługowski – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej 
 • im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu - recenzent
 • prof. Wiesław Kaca – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - recenzent
 • dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka – UMCS w Lublinie - recenzent
 • dr hab. Anna Sip – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - członek
 • dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł – UMCS w Lublinie - członek

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 29 kwietnia 2015 roku.


dr Bożena Pawlikowska-Pawlęga - adiunkt w Zakładzie  Anatomii Porównawczej i Antropologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Badania lokalizacji, interakcji i molekularnego mechanizmu działąnia apigeniny, genisteiny oraz kwercetyny z błonami w wybranych modelach badawczych"

Komisja Habilitacyjna w składzie:

 • prof. Grzegorz Bartosz - Uniwersytet Łódzki - przewodniczący Komisji
 • dr hab. Agata Wołczańska – UMCS w Lublinie - sekretarz Komisji
 • prof. Grzegorz Węgrzyn – Uniwersytet Gdański - recenzent
 • prof. Janina Gabrielska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - recenzent
 • prof. Mariusz Gagoś – UMCS w Lublinie - recenzent
 • prof. Maciej Stobiecki – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu- członek
 • prof. Teresa Jakubowicz – UMCS w Lublinie - członek

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 29 kwietnia 2015 roku.


dr Anna Turska-Szewczuk - adiunkt w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Zróżnicowanie strukturalne antygenów O-swoistych lipopolisacharydów bakterii z rodzaju Aeromonas"

Komisja Habilitacyjna w składzie:

 • prof. Ryszard Słomski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - przewodniczący Komisji
 • dr hab. Małgorzata Cytryńska – UMCS w Lublinie - sekretarz Komisji
 • prof. Zofia Piotrowska-Seget – Uniwersytet Śląski w Katowicach - recenzent
 • prof. Hanna Dahm – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - recenzent
 • prof. Antoni Różalski – Uniwersytet Łódzki - recenzent
 • prof. Adam Kaznowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - członek
 • prof. Janusz Szczodrak – UMCS w Lublinie - członek

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 29 kwietnia2015 roku.


dr Ewa Pietrykowska-Tudruj - adiunkt w Zakładzie ZoologiiInstytutu Biologii i Biochemii UMCS

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Morfologia stadiów rozwojowych i biologia chrząszczy z plemienia Staphylinini (Staphylininae: Staphylinidae): narzędzie weryfikacji systematycznej i testów filogenetycznych"

Komisja Habilitacyjna w składzie:

 • prof. Szczepan Biliński – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - przewodniczący Komisji
 • dr hab. Joanna Czarnecka – UMCS w Lublinie - sekretarz Komisji
 • dr hab. Paweł Jałoszyński – Uniwersytet Wrocławski - recenzent
 • prof. Oleg Aleksandrowicz – Akademia Pomorska w Słupsku - recenzent
 • prof. Bożena Łagowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - recenzent
 • prof. Jerzy Gutowski – Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym - członek
 • prof. Wiesław Mułenko – UMCS w Lublinie - członek

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 18 lutego 2015 roku.


dr Joanna Jakubowicz-Gil - adiunkt w Zakładzie Anatomii Porównawczej i Antropologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Skojarzone działanie kwercetyny z wybranymi cytostatykami w aktywacji zaprogramowanej śmierci komórek nowotworowych"

Komisja Habilitacyjna w składzie:

 • prof. Ewa Bartnik – Uniwersytet Warszawski - przewodniczący Komisji
 • dr hab. Adrian Wiater – UMCS w Lublinie - sekretarz Komisji
 • prof. Andrzej Składanowski – Politechnika Gdańska - recenzent
 • prof. Alicja Józkowicz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - recenzent
 • prof. Wanda Małek – UMCS w Lublinie - recenzent
 • dr hab. Agnieszka Pietrosiuk – Warszawski Uniwersytet Medyczny - członek
 • prof. Piotr Wlaź – UMCS w Lublinie w Lublinie - członek

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 21 stycznia 2015 roku.


Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii:


mgr Łukasz Lis - absolwent niestacjonarnych studiów doktoranckich z biologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

Temat rozprawy:

„Owady wodne (Insecta) zrekultywowanego terenu po kopalni siarki Jeziórko”

Promotor:

dr hab. Lech Lechowski prof. nadzw. – Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Wacław Wojciechowski  – Katedra Zoologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • dr hab. Jacek Łętowski prof. nadzw. – Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 18 listopada 2015 roku.


mgr inż. Beata Horecka - asystentka w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Temat rozprawy:

„Zróżnicowanie genetyczne norki amerykańskiej (Neovison vison) hodowlanej i dziko żyjącej”

Promotor:

prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Wanda Małek – Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
 • dr hab. Agata Banaszek – Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 21 października 2015 roku.


mgr Marcin Domaciuk - asystent w Zakładzie Anatomii i Cytologii Roślin Instytutu Biologii i Biochemiii UMCS

Temat rozprawy:

"Drogi rozwoju żeńskich struktur generatywnych u antarktycznej rośliny Deschampsia antarctica Desv."

Promotor:

dr hab. Irena Giełwanowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:      

 • dr hab. Maria Kościńska-Pająk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 25 marca 2015 roku.


Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologii:


mgr inż. Grażyna Stasiak - absolwentka stacjonarnych studiów doktoranckich z biologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

Temat rozprawy:

„Zróżnicowanie i zmienność organizacji genomów Rhizobium leguminosarum bv. trifolii”

Promotor:

prof. dr hab. Anna Skorupska – Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Dariusz Bartosik – Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Małgorzata Łobocka – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 18 listopada 2015 roku.


mgr Arkadiusz Czerwonka - absolwent Studiów Doktoranckich w Zakładzie Wirusologii i Immunologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy:

"Ocena aktywności przeciwnowotworowej wybranych pochodnych 1,3-tiazyn w komórkowym modelu raka jelita grubego"

"Evaluation of anticancer activity of selected 1,3-thiazine derivatives in colon carcinoma cell culture model"

Promotor:

prof. dr hab. Wojciech Rzeski – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Recenzenci:      

 • prof. dr hab. Joanna Matysiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Waldemar Turski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 23 września 2015 roku.


mgr inż. Leszek Potocki - asystent w Zakładzie Genetyki Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Temat rozprawy:

"Analiza niestabilności genetycznych w etiopatogenezie sarkoidów Equus caballus"

Promotor:

prof. dr hab. inż. Monika Bugno-Poniewierska – Instytut Zootechniki PIB w Krakowie

Recenzenci:      

 • dr hab. Brygida Śląska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Roman Paduch – UMCS w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku.


mgr Justyna Sulej - asystent w Zakładzie Biochemii Instytutu Biologii i Biochemiii UMCS

Temat rozprawy:

"Grzybowe dehydrogenazy celobiozowe jako potencjalne składniki bioogniw"

Promotor:

prof. dr hab. Jerzy Rogalski – Instytut Biologii i Biochemiii UMCS

Recenzenci:      

 • prof. dr hab. Jacek Bielecki – Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zbigniew Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 18 lutego 2015 roku.

 • prof. Ryszard Słomski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - przewodniczący komisji
 • dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil – UMCS w Lublinie - sekretarz komisji
 • prof. Ryszard Szadziewski– Uniwersytet Gdański - recenzent
 • prof. Teresa Szklarzewicz – Uniwersytet Jagielloński - recenzent
 • recenzent
 • dr hab. Anna Skoracka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - członek komisji
 • prof. Wanda Małek – UMCS w Lublinie - członek komisji