Terminy posiedzeń Kolegium Dziekańskiego

Terminy posiedzeń Kolegium Dziekańskiego Wydziału Biologii i Biotechnologii w roku akademickim 2023/2024 (poniedziałki, o godzinie 13.15 sala 151B)

Data

Dzień tygodnia

18.09.2023

poniedziałek

30.10.2023

poniedziałek

13.11.2023

poniedziałek

11.12.2023

poniedziałek

15.01.2024

poniedziałek

12.02.2024 lub 26.02.2024

Poniedziałek (sesja zimowa lub początek semestru)

11.03.2024

poniedziałek

15.04.2024

poniedziałek

13.05.2024

poniedziałek

17.06.2024

poniedziałek