Terminy posiedzeń Kolegium Dziekańskiego

Terminy posiedzeń Kolegium Dziekańskiego w roku akademickim 2021/2022 (poniedziałki, o godzinie 13.15 sala 151B lub MS Teams, zespół Kolegium dziekańskie)

Data

Dzień tygodnia

18.10.2021

poniedziałek

15.11.2021

poniedziałek

20.12.2021

poniedziałek

17.01.2022

poniedziałek

14.02.2022

poniedziałek

21.03.2022 07.03.2022

poniedziałek

11.04.2022

poniedziałek

16.05.2022

poniedziałek

20.06.2022

poniedziałek