Terminy posiedzeń Kolegium Dziekańskiego

Posiedzenia Kolegium Dziekańskiego odbywają sie zawsze w poniedziałki o godzinie 13.00 w sali 151B.

2019

7 października
21 października
2 grudnia

2020


13 stycznia
10 lutego
2 marca
6 kwietnia
11 maja
1 czerwca
29 czerwca