Terminy posiedzeń Kolegium Dziekańskiego

Terminy posiedzeń Kolegium Dziekańskiego w roku akademickim 2020/2021 (o godzinie 13.15, do odwołania za pośrednictwem platformy MS Teams, zespół Kolegium Dziekańskie Wydział Biologii i Biotechnologii) 

Data

Dzień tygodnia

26.10.2020

poniedziałek

12.11.2020

czwartek

26.11.2020

czwartek

14.12.2020

poniedziałek

25.01.2021

poniedziałek

22.02.2021

poniedziałek (przed rozpoczęciem semestru letniego)

29.03.2021

poniedziałek

26.04.2021 19.04.2021

poniedziałek

31.05.2021

poniedziałek

21.06.2021

Poniedziałek (przed sesją letnią)