Terminy posiedzeń Kolegium Dziekańskiego

Terminy posiedzeń Kolegium Dziekańskiego w roku akademickim 2020/2021 (o godzinie 13.15, do odwołania za pośrednictwem platformy MS Teams, zespół Kolegium Dziekańskie Wydział Biologii i Biotechnologii) 

Data

Dzień tygodnia

26.10.2020

poniedziałek

12.11.2020

czwartek

26.11.2020

czwartek

14.12.2020

poniedziałek

25.01.2021

poniedziałek

22.02.2021

poniedziałek (przed rozpoczęciem semestru letniego)

29.03.2021

poniedziałek

26.04.2021

poniedziałek

31.05.2021

poniedziałek

21.06.2021

Poniedziałek (przed sesją letnią)