Terminy posiedzeń Kolegium Dziekańskiego

Terminy posiedzeń Kolegium Dziekańskiego w roku akademickim 2022/2023 (poniedziałki,
o godzinie 13.15 sala 151B lub MS Teams, zespół Kolegium dziekańskie)

Data

Dzień tygodnia

19.09.2022

poniedziałek

17.10.2022

poniedziałek

14.11.2022

poniedziałek

12.12.2022

poniedziałek

16.01.2023

poniedziałek

13.02.2023

Poniedziałek (sesja zimowa)

13.03.2023

poniedziałek

17.04.2023

poniedziałek

15.05.2023

poniedziałek

19.06.2023

poniedziałek