Oferta dla szkół partnerskich

Wykaz zajęć w ramach oferty Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS dla szkół i pozostałych instytucji oświatowych znajduje się w poniższym pliku.

 

 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o wiadomość e-mail wraz z wypełnioną umową długofalowej współpracy lub podaniem o jednorazowe zajęcia i przesłanie jej na adres: agata.dzyr@mail.umcs.pl  

Podczas uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii uczniowie placówki pozostają pod stałą opieką nauczyciela, który jest zobowiązany do sprawowania opieki nad grupą w trakcie trwania zajęć.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, prosimy o dostarczenie w dniu zajęć imiennego wykazu uczestników.

Osoba do kontaktu ws. współpracy ze szkołami partnerskimi:

Agata Dzyr
Samodzieny referent ds. Informacji i Promocji WBiB
(81) 537 50 14, agata.dzyr@mail.umcs.pl

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć o niezawartej w ofercie tematyce. W takim przypadku prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

SZKOŁY PARTNERSKIE - WNIOSEK O ZAJĘCIA SPOZA STAŁEJ OFERTY

Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Prywatność - Warunki