26 maja 2023 r.

Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce

 

2 czerwca 2023 r.

Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Konarskiego w Niedrzwicy Kościelnej

 

16 czerwca 2023 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Abramowie

 

11 lipca 2023 r.

Centrum Kultury Gminy Mełgiew

 

20 lipca 2023 r.

Przedszkole im. Misia Uszatka w Żyrzynie

 

22 września 2023 r.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie

 

28 września 2023 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

 

6 października 2023 r.

Szkoła Podstawowa w Wyżnicy

 

20 października 2023 r.

Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Konarskiego w Niedrzwicy Kościelnej 

 

26 października 2023 r.

Centrum Kultury w Gminie Wólka

 

10 listopada 2023 r.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach