dr Natalia Tańska

dr Natalia Tańska - specjalista inżynieryjno-techniczny w Katedrze Biologii (Instytut Biologii i Biotechnologii, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski)

Data wszczęcia: 21.03.2018 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

Przekaz kulturowy i dialekty w śpiewie trzciniaka Acrocephalus arundinaceus

Promotor

dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. URKatedra Biologii (Instytut Biologii i Biotechnologii, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski)

Promotor pomocniczy

dr hab. Konrad Leniowski, prof. UR Katedra Biologii (Instytut Biologii i Biotechnologii, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski)

Recenzenci:

dr hab. Marta Borowiec prof. uczelni z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Andrzej Dyrcz emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Data nadania stopnia doktora: 13.04.2022 r.

Załączniki