mgr Grzegorz Stanisławski

mgr Grzegorz Stanisławski - student studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 27.09.2016 r.

Dyscyplina: Biologia

Tytuł rozprawy

Strategie adaptacji roślin Daucus carota L. do wzrostu na hałdach cynkowo-ołowiowych

Promotor

dr hab. Małgorzata Wójcik prof. UMCS  - Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki  UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy

prof. dr hab. Sławomir Dresler - Katedera Fizjologii Roślin i Biofizyki UMCS w Lublinie

Data zamknięcia: 22.11.2023 r.