mgr Grzegorz Stanisławski

mgr Grzegorz Stanisławski - student studiów doktoranckich na kierunku biologia


Tytuł rozprawy

Strategie adaptacji roślin Daucus carota L. do wzrostu na hałdach cynkowo-ołowiowych

Promotor

dr hab. Małgorzata Wójcik prof. UMCS  - Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki  UMCS w Lublinie

 

Promotor pomocniczy

 

dr hab. Sławomir Dresler prof. UMCS  - Katedera Fizjologii Roślin i Biofizyki UMCS w Lublinie