mgr Grzegorz Stanisławski

mgr Grzegprz Stanisławski - student studiów doktoranckich na kierunku biologia


Tytuł rozprawy

Strategie adaptacji roślin Daucus carota L. do wzrostu na hałdach cynkowo-ołowiowych

Promotor

dr hab. Małgorzata Wójcik  - Zakład Fizjologii Roślin UMCS w Lublinie

 

Promotor pomocniczy

 

dr hab. Sławomir Dresler  - Zakład Fizjologii Roślin UMCS w Lublinie