Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii

Kierownik:

prof. dr hab. Wiesław Mułenko     

 

Pracownicy:

prof. dr hab. Bożenna Czarnecka   

dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS   

dr hab. Bogdan Lorens, prof. UMCS 

dr hab. Piotr Sugier, prof. UMCS   

dr hab. Agata Wołczańska    

dr Magdalena Franczak   

dr Monika Kozłowska    

dr Anna Rysiak          

dr Urszula Świderska-Burek