Informacje dodatkowe

Polityka prywatności

Polityka Prywatności
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) szanuje prawo użytkowników do ochrony prywatności oraz danych osobowych. Wprowadza odpowiednie zabezpieczenia oraz stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej jako: RODO).


Informacje podstawowe

Korzystanie z serwisu może wiązać się ze zbieraniem danych osobowych jego użytkowników, w celu i zakresie niezbędnym do administrowania serwisem oraz utrzymania jego funkcjonalności.

Zdecydowana większość treści i usług udostępnianych za pośrednictwem serwisu jest dostępna bez konieczności rejestracji oraz podawania danych osobowych. Część usług, takich jak np. zapisy na wydarzenia, wymaga jednak ich gromadzenia.

Informujemy jednocześnie, że Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20‑031 Lublin (dalej jako: UMCS lub Administrator).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości w obszarze związanym z przetwarzaniem danych na UMCS, prosimy o kontakt: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl.

Dane osobowe

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Serwis może przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą formularzy umożliwiających np. zapisy na wydarzenia organizowane przez UMCS lub jego jednostki organizacyjne oraz formularzy kontaktowych. W każdym przypadku, gdy będziemy gromadzić Państwa dane osobowe, poinformujemy Państwa szczegółowo o celu i warunkach ich przetwarzania przez nas.

Dane osobowe użytkowników serwisu są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, a użytkownicy mają prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, przeniesienia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, użytkownicy mają prawo do wycofania zgody, na podstawie której ich dane osobowe są wykorzystywane przez serwis w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe, które użytkownik przekazał Administratorowi za pośrednictwem serwisu są wykorzystywane tak długo, jak jest to konieczne. Oznacza to, że UMCS wykorzystuje dane osobowe użytkowników serwisu do momentu realizacji celu, w jakim dane te zostały zgromadzone, a po tym czasie do celów archiwalnych, statystycznych lub do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z usługą, która wymagała od użytkownika podania jego danych. Każdorazowo poinformujemy Państwa, przez jaki czas i w jakich celach Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez UMCS.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Niepodanie danych, wniesienie prośby o ich usunięcie lub zaprzestanie dalszego przetwarzania może się w tych przypadkach wiązać z ograniczeniem albo brakiem dostępności niektórych usług.

ODBIORCY DANYCH

Jednocześnie UMCS pragnie zapewnić, że o ile nie zostało to wyraźnie wskazane w regulaminie usługi, z której korzysta użytkownik, dane osobowe użytkowników nie są przekazywane do żadnych innych podmiotów za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do dostępu do tych danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe użytkowników nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że regulamin usługi wyraźnie przewiduje inaczej.

Pliki „Cookies”

CZYM SĄ PLIKI „COOKIES”?

Serwis wykorzystuje technologię tzw. ciasteczek (ang. „cookies”). Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwis internetowy, a następnie zapisywane na komputerach, laptopach lub smartfonach, aby m.in. ułatwić korzystanie ze stron www. Pliki te mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas korzystania z serwisu oraz unikatowego identyfikatora tego urządzenia. Pliki te nie są przechowywane na serwerach administratora, a istotą ich działania jest zapis ich zawartości podczas wizyty na stronie na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z serwisu.

Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW „COOKIES” PRZEZ SERWIS

Ciasteczka są wykorzystywane przez UMCS przede wszystkim w celu: zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu, utrzymania sesji w przypadku zalogowanych użytkowników (brak potrzeby logowania na każdej podstronie serwisu), zachowania ustawień użytkownika związanych z wyświetlaniem serwisu, zbierania danych statystycznych i informacji o sposobie korzystania z serwisu, umożliwienia dostarczania treści reklamowych zgodnych z zainteresowaniami użytkowników.

Pliki cookies mogą być także wykorzystywane do celów reklamowych przez dostawców reklam oraz partnerów UMCS.

Serwis nie wykorzystuje ciasteczek do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych. Administrator nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp.

Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu administratora danych w postaci utrzymania funkcjonalności serwisu oraz dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Użytkownik może uzyskać dostęp do zgromadzonych plików cookies znajdujących się na dysku lub w pamięci urządzenia, wykorzystywanego do korzystania z serwisu, poprzez analizę zawartości plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Dodatkowo, użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików cookies:

Należy jednak pamiętać, że zmiana ustawień może być przyczyną błędnego wyświetlania serwisu.


Jak chronić swoje dane osobowe?

  1. Zwracaj uwagę, komu, gdzie i na jakich warunkach podajesz dane.
  2. Upewniaj się, czy udostępnienie danych jest niezbędne oraz bezpieczne.
  3. Nie przekazuj swoich ani cudzych danych, nie publikuj ich w mediach społecznościowych oraz na dyskach dostępnych w „chmurach”.
  4. Nie podawaj nikomu nazwy użytkownika i hasła do Twoich kont w usługach internetowych.
  5. Wyloguj się z konta po zakończeniu pracy z systemem.