Olimpiada Biologiczna

Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej składa się z pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Jego zadaniem jest koordynowanie i realizacja dwóch pierwszych etapów 48. Olimpiady Biologicznej - szkolnego i okręgowego.
Zawody okręgowe
Z naszego okręgu do II etapu zakwalifikowało się 39 uczniów z 18 szkół średnich. Spotkamy się 19 stycznia 2019 roku o godzine 10.00 na Uniwesytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w czasie egzaminu pisemnego zawodów II stopnia.
Miejsce zawodów:

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie
ul. Akademicka 19, sala 0129B (sala kolumnowa)

 Prosimy o zapoznanie się z planem godzinowym etapu II
plik do pobrania na dole strony - sekcja 'Załączniki'

Po dodatkowe informacje zapraszamy na stronę główną olimpiady, gdzie znajdują się harmonogram, wyniki poszczególnych etapów oraz regulaminy.

Skład Komitetu Okręgowego
Przewodnicząca:
dr hab. Magdalena Staszczak, prof. UMCS

V-ce przewodniczący:                              Sekretarz:
dr Mariusz Niedźwiedź                                 dr Robert Zubel

Członkowie:    
dr Jacek Chobotow
  dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk
mgr Magdalena Kunat   dr Hanna Wójciak
dr Ewa Gajuś-Lankamer   dr Anna Maria Wójcik
dr Monika Marek-Kozaczuk   dr Małgorzata Wrzesień
dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga    

 

 

 

 

Dane kontaktowe:
e-mail: koob.lublin@gmail.com
tel. 81 537-50-21, 81 537-59-28

Dane adresowe:
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Załączniki