Olimpiada Biologiczna

Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej składa się z pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Jego zadaniem jest prowadzenie działań związanych z 49. Olimpiadą Biologiczną - etapem szkolnym, okręgowym i częściowo centralnym.

 

Skład Komitetu Okręgowego
Przewodnicząca:
dr hab. Magdalena Staszczak, prof. UMCS

V-ce przewodniczący:                              Sekretarz:
dr Mariusz Niedźwiedź                                 dr Robert Zubel

Członkowie:    
dr Jacek Chobotow
  dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk
mgr Magdalena Kunat   dr Hanna Wójciak
dr Ewa Gajuś-Lankamer   dr Anna Maria Wójcik
dr Monika Marek-Kozaczuk   dr Małgorzata Wrzesień
dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga    

 

 

 

 

Dane kontaktowe:
e-mail: koob.lublin@gmail.com
tel. 81 537-50-21, 81 537-59-28

Dane adresowe:
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin