mgr Krzysztof Kuczyński

mgr Krzysztof Kuczyński - absolwent studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 18.12.2013 r.

Dyscyplina: Biologia


Tytuł rozprawy

Izolacja, charakterystyka i właściwości biologiczne nowych grzybowych inhibitorów proteaz cysteinowych

Promotor

prof. dr hab. Krzysztof Grzywnowicz - Katedra Biochemii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

Data zamknięcia: 18.05.2022 r.