dr Katarzyna Dworaczek

dr Katarzyna Dworaczek - absolwentka studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 20.06.2018 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Strukturalna i immunochemiczna charakterystyka polisacharydów O-swoistych Aeromonas sp. serogrupy O6

Promotor

dr hab. Anna Turska-Szewczuk prof. UMCS - Katedra Genetyki i Mikrobiologii UMCS

Recenzenci:   

prof. dr hab. Antoni Różalski – Katedra Biologii Bakterii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG – Pracownia Biochemii Strukturalnej, Katedra Chemii Biomedycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Data nadania stopnia doktora: 8.12.2021 r.