dr Magdalena Kopycińska

dr Magdalena Kopycińska - absolwentka studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia przewodu: 21.06.2017 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Rola egzopolisacharydu w adaptacji bakterii Rhizobium leguminosarum bv. trifolii do warunków stresowych wywołanych obecnością jonów cynku

 

Promotor

prof. dr hab. Monika Janczarek - Katedra Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie

 Promotor pomocniczy

dr Jolanta Cieśla - Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

 

Recenzenci:

dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna z Katedry Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

dr hab. Karol Fijałkowski prof. ZUT z Katedry Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie

 Data nadania stopnia doktora: 16.09.2020 r.