mgr inż. Bartłomiej Iwański

mgr inż. Bartłomiej Iwański - student studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 22.09.2021 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Wybrane mechanizmy odpowiedzi immunologicznej barciaka większego (Galleria mellonella) po podaniu egzotoksyny A Pseudomonas aeruginosa

Promotor

dr hab. Mariola Andrejko prof. UMCS - Katedra Immunobiologii UMCS w Lublinie

Załączniki