dr Artur Nowak

dr Artur Nowak - asystent w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej UMCS

 

Data wszczęcia: 26.09.2018 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

Charakterystyka zewnątrzkomórkowych polimerów uzyskanych z hodowli wybranych grzybów Ascomycota

Promotor

dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł prof. UMCS - Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej UMCS

Recenzenci:

 prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka z Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

dr hab. inż. Maria Chmiel, prof. UR z Katedry Mikrobiologii i Biomonitoringu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

Data nadania stopnia doktora: 7.07.2021 r.