Starszy specjalista naukowo-techniczny - Instytut Nauk Biologicznych

WYNIK KONKURSU

na stanowisko starszego specjalisty w grupie pracowników naukowo-technicznych
 w Katedrze Biologii Molekularnej
Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie

  

Na posiedzeniu w dniu 23. 07. 2021 roku Komisja Konkursowa w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS rozstrzygnęła konkurs na stanowisko starszego specjalisty (etat naukowo-techniczny w Instytucie Nauk Biologicznych).

Na stanowisko adiunkta Komisja rekomendowała mgr. Oleksandra Ostrovskyy'ego.

Uzasadnienie:

Komisja stwierdziła pełną zgodność umiejętności oraz kompetencji zawodowych Pana mgr. Oleksandra Ostrovskyy'ego  z wymaganiami konkursowymi.

Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje JM Rektor UMCS.

   

Prof. Marek Tchórzewski
Przewodniczący Komisji Konkursowej